Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Disclaimer

Het materiaal op Binrobot-lady.com website worden geleverd "as is". Binrobot-lady.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder heeft Binrobot-lady.com geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

3. Beperkingen

In geen geval zal Binrobot-lady.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Binrobot-lady.com Internet site te gebruiken, zelfs als Binrobot-lady.com of Binrobot-lady.com gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis gesteld. Omdat sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

4. Revisies en Errata

De materialen die op Binrobot-lady.com website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. Binrobot-lady.com garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel is. Binrobot-lady.com kan veranderingen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Binrobot-lady.com echter niet, een compromis over de materialen te werken.

5. Links

Binrobot-lady.com heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Binrobot-lady.com van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

6. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

Binrobot-lady.com kunnen deze voorwaarden voor het gebruik van haar website te herzien op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

7. lokale Wetten

Binrobot-lady.com is niet bedoeld voor gebruik door enige persoon in enig land waar een dergelijk gebruik in strijd is met de lokale wet- of regelgeving zou zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van Binrobot-lady.com met de voorwaarden van vast te stellen en te voldoen aan alle lokale wet- of regelgeving waaraan zij of de beroepen zij zich ertoe verbinden zijn onderworpen.

8. Algemene voorwaarden voor makelaars

Bij de registratie met Binrobot-lady.com gaat u akkoord met de voorwaarden en omstandigheden van elke makelaar dat je meedoet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te lezen en hun algemene voorwaarden te begrijpen. Wij leveren alleen de gratis trading software. Deposito's die worden gebruikt voor de handel worden gehouden met de makelaar en hun algemene voorwaarden zijn van toepassing op u.

9. Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en bekend te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

• Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld.
• We zullen verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie uitsluitend met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen of zoals vereist door de wet.
• We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
• We zullen persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met medeweten of toestemming van de betrokkene te verzamelen.
• Persoonlijke gegevens moeten voor de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt relevant zijn, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moet nauwkeurig, compleet en up-to-date.
• We zullen persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of de wijziging te beschermen.
• Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens worden beschermd en onderhouden.

Abonneren op de nieuwsbrief
Helpen bij het opzetten van de robot Abi
aanraden
1. HandelAlleCrypto
investous
2. LexaTrade
investous
3. StoxDC
investous